Townlife

จากการเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายมาสู่ Concept ในการออกแบบโดยคำนึงถึงแนวคิด 3 แกนหลักคือ ประโยชน์การใช้สอย ดีไซน์ที่เรียบง่ายและคุณภาพการก่อสร้าง บนทำเลที่มีศักยภาพ (พัทยากลาง) มุ่งเน้นการตอยโจทย์ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยอย่างสูงสุด